poslední aktualizace: 2018-04-25 Úvodní stránka
  Česká republika
cz en Join Now   -  Contact Us   -  ACFE.com 

 
O ACFE

Association of Certified Fraud Examiners, která je mateřskou organizací české pobočky, byla založena v roce 1988 se sídlem v Austinu ve státě Texas. ACFE je největší světovou organizací zabývající se bojem proti podvodům a špičkovým poskytovatelem školení a vzdělávání v této oblasti. Společně s více než 60 000 členy ACFE snižuje výskyt firemních podvodů po celém světě a upevňuje důvěru veřejnosti v poctivost a objektivitu v rámci této profese. Každý člen ACFE s označením Certified Fraud Examiner (CFE) získal své osvědčení po absolvování náročného procesu kvalifikace.

Certifikovaní vyšetřovatelé podvodů (CFEs) pocházejí z různých profesí, mimo jiné auditorů, účetních, odborníků na finance, vyšetřovatelů podvodů, specialistů na bezpečnost a prevenci škod, advokátů, pedagogů a kriminologů. CFEs shromažďují důkazy, zaznamenávají výpovědi, vyhotovují zprávy a pomáhají při vyšetřování různých forem podvodů. CFEs pracují v mnoha významných společnostech, státních orgánech, poradenských firmách a organizacích poskytujících vyšetřovací služby.

ACFE zaštiťuje více než 160 místních poboček po celém světě. CFEs ve více než 140 zemích na šesti kontinentech prošetřili více než 2 000 000 případů podezření z podvodu v občanskoprávní i trestněprávní oblasti.

Kriminolog a bývalý agent FBI Joseph T. Wells, CFE, CPA, je předsedou a zakladatelem ACFE a poradním členem Board of Regents. Scott J. Grossfeld, CFE, CPA, je generálním ředitelem ACFE. Pan Grossfeld převzal vedení organizace v roce 2006 po svém působení jako finanční ředitel ACFE. ACFE poskytuje služby svým členům prostřednictvím svých 60 odborných zaměstnanců v texaském Austinu.

Poslání ACFE

Posláním Association of Certified Fraud Examiners je snižovat výskyt podvodů a ekonomické trestné činnosti a pomáhat svým členům při odhalování podvodů a obraně proti nim. K naplňování svého poslání ACFE:

  • poskytuje certifikovaným vyšetřovatelům podvodů odbornou kvalifikaci prostřednictvím zkoušky CFE,
  • stanoví náročné požadavky pro přijetí, včetně prokazování způsobilosti formou povinného průběžného odborného vzdělávání,
  • vyžaduje, aby certifikovaní vyšetřovatelé podvodů dodržovali přísný etický a profesní kodex,
  • slouží jako mezinárodní zástupce certifikovaných vyšetřovatelů podvodů ve vztahu k obchodním, vládním a akademickým institucím,
  • uplatňuje svou vůdčí roli tak, aby upevňovala důvěru veřejnosti v poctivost, objektivitu a profesionalitu certifikovaných vyšetřovatelů podvodů.

The Profiles Series - The Association of Certified Fraud Examiners

vyzdvihuje význam úsilí certifikovaných vyšetřovatelů podvodů jako první linie obrany proti firemním podvodům a zneužívání pravomocí. „Profiles Series“ vznikla za účelem vzdělávání spotřebitelů i odborné veřejnosti v otázkách, které se jich dotýkají.

Prohlédněte si video (pouze anglicky)

Titul CFE

Titul certifikovaného vyšetřovatele podvodů (CFE) označuje osvědčenou odbornost v oblasti prevence a odhalování podvodů a obrany proti nim. CFEs jsou vyškoleni k rozpoznání varovných signálů a upozornění, které nasvědčují výskytu podvodů a rizika podvodu. CFEs po celém světě pomáhají chránit světovou ekonomiku odhalováním podvodů a zaváděním procesů, které mají bránit tomu, aby k podvodům vůbec docházelo.

Vysoké nároky kladené na profesi vyšetřovatele podvodů

Aby se někdo mohl stát CFE, musí absolvovat náročný test ze čtyř hlavních disciplín, které tvoří soubor znalostí v oblasti vyšetřování podvodů:

  • Prevence podvodů a obrana proti nim
  • Podvodné finanční transakce
  • Vyšetřování podvodů
  • Právní aspekty podvodů

Budoucí CFE musí rovněž splnit vysoké profesní, vzdělávací a etické nároky i požadavky na průběžné odborné vzdělávání.

Uznáván jako “zlatý standard”

Podle publikace Průvodce odměňováním odborných pracovníků v oblasti boje proti podvodům za rok 2008 („2008 Compensation Guide for Anti-Fraud Professionals“) si CFEs vydělávají téměř o 22 procent více než jejich necertifikovaní kolegové.

V nedávné studii provedené personální agenturou Robert Half International, která je předním specialistou na vyhledávání zaměstnanců pro finanční sektor, je titul CFE uváděn jako jedno z nejlépe prodejných osvědčení na dnešním trhu práce.

„Zaměstnání pracovníků s osvědčením CFE umožňuje zaměstnavatelům získat kvalifikovanější pracovní sílu. Odborníci, kteří obdrží a udržují si tuto akreditaci, se etablují jako vůdčí osobnosti ve svém oboru a v průběhu celého procesu získají přehled o trendech a optimálních postupech v této oblasti” říká DeLynn Senna, výkonná ředitelka pro finance a účetnictví ve společnosti Robert Half International.

A. E. Feldman, přední firma zaměřující se na vyhledávání manažerských pracovníků, uvádí: "… z CFE se stal zlatý standard v oblasti boje proti podvodům".

Titul CFE je uznáván v interních směrnicích týkajících se náboru a povyšování zaměstnanců u významných organizací, mimo jiné i finančních institucí, FBI, ministerstva obrany USA a oddělení forenzních auditů a zvláštních vyšetřování Státního kontrolního úřadu USA.

CFE stojí v čele boje proti podvodům na celém světě.

Cynthia Cooper, CFE, která odhalila podvod ve společnosti WorldCom, se o svůj inspirující příběh podělila s odbornou veřejností a studenty na celém světě prostřednictvím své knihy i osobních vystoupení.

Harry Markopolos, CFE, který se opakovaně pokoušel upozornit Komisi pro cenné papíry USA na Madoffův podvod, svědčil před Kongresem o tom, jak zlepšit vládní regulaci a dohled nad kapitálovými trhy. Je autorem knihy „No one would listen“

Mnoho CFEs napsalo knihy, ve kterých popisují své znalosti a zkušenosti s bojem proti podvodnému jednání.

„Ač se to může zdát smutné, k podvodům bude docházet vždy, když se k nim naskytne příležitost. Bezuzdné řádění podvodů se nezmírní, dokud nebude na všech úrovních firem, zvlášť pak ve vrcholovém managementu, přijata a zavedena prevence podvodů,” vysvětluje Martin Beigelman, CFE, ředitel finanční integrity společnosti Microsoft ve své knize „Executive Roadmap to Fraud Prevention and Internal Controls: Creating a Culture of Compliance”.

Další knihy od CFEs a dalších specialistů na boj proti podvodům najdete v internetovém knihkupectví asociace ACFE Bookstore (anglicky). Pokud chcete postoupit ve své kariéře a zaujmout vůdčí postavení v oboru boje proti podvodům, učiňte další krok a staňte se CFE (anglicky).

 
©2012 Association of Certified Fraud Examiners. All rights reserved. The ACFE logo is a trademark owned by the Association of Certified Fraud Examiners, Inc.